November 5, 2019 admin 0Comment

Karakteristika ovih tapeta su izraženi dezeni, jake boje i teksture. Zbog snažnog utiska i dominacije u enterijeru, ove tapete se koriste samo za aplikaciju na pojedine zidove.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *